Projekttid

 • Projektstart
  01.01.2005
 • Avslutas
  31.12.2010

Kontakter:

Elisabet Björk-Norrgård

Gröna rum - funktionsfrämjande miljöer i Norden för äldre och för personer med funktionsnedsättning


”När upplevelser och aktiviteter i miljön är i harmoni med personens bakgrund och karaktär främjas hälsa, välbefinnande och lust. I en sådan miljö stärks vår identitet och självkänsla och vi känner oss delaktiga i ett meningsfullt sammanhang.”

De gröna rummen är en plats för möten mellan människor, en plats för social gemenskap och rekreation. Gröna rum kan skapas inomhus och utomhus och i anslutning till olika aktiviteter som stimulerar sinnen och anknyter till naturupplevelser. En förutsättning för att möjliggöra möten i de gröna rummen är att de finns på relativt nära håll och att personal inom olika professioner samarbetar för de äldres och funktionshindrades hälsa och välbefinnande.

Inom ramen för nedan beskrivna projekt, som förverkligats under åren 2005-2010, har nätverk skapats i Norden och utbyte av kunskap och erfarenheter samt utvecklande av en utbildning inom området har gett mervärde till deltagarna och deras organisationer.

Gröna rum inom rehabiliterande och aktiverande äldreomsorg, KAN-05-9905

nationellt projekt inom Leonardo da Vinci, ett av Europeiska unionens utbildningsprogram.

 • Gröna rum inom rehabiliterande och aktiverande äldreomsorg, KAN-05-9905 – rapport
 • Seminarium - Gröna rum inom rehabiliterande och aktiverande äldreomsorg

Mobilitetsprojekt: Gröna rum inom rehabiliterande och aktiverande äldreomsorg, 2006-1-MB-103 inom ramen för Nordplus Voksen

 • Program för studiebesöket 8-11 maj 2007

Tematisk nätverksprojekt: Gröna rum inom rehabiliterande och aktiverande äldreomsorg, 2007-1-SA-102 inom ramen för Nordplus Voksen

Inom projektet presenterades Goda modeller och litteratur och forskning inom området
Goda modeller:

 • Aspegrens trädgårdsförening rf
 • Fylgia i Vasa r.f.
 • Kårkulla Sundom boende och lantgård
 • Lappfjärd-Kristinestads församling
 • Malmska hälso- och sjukvårdsområdet
 • Sandlundens åldringscenter i Larsmo
 • Socialtjänsten och äldreomsorgen i Piteå
 • Rapport

Utvecklingsprojekt: Gröna rum – funktionsfrämjande miljöer i Norden för äldre och för personer med funktionsnedsättning

Project ID 11877

 • Rapport
 • Validering av kunnande
 • Utbildningar i Norden

Pilotutbildning i Vasa (med följande länkar)

 • Programupplägg för utbildningen
 • Genomförande av utbildningen
 • Utemiljöns betydelse för äldre och funktionshindrade
 • Utemiljöns betydelse i boende för äldre
Partners
från Finland, Sverige, Danmark, Norge
Finansiärer
Leonardo da Vinci, ett av Europeiska unionens utbildningsprogram samt Nordplus Voksen

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.