Projekttid

  • Projektstart
    13.04.2019
  • Avslutas
    31.12.2020

Kontakter:

Christel Holmlund-Norrén

Handledning och bedömning inom yrkesutbildningen, 15 sp


Personal

Fortbildningen stöder den undervisande och handledande personalen i förnyelsen av arbetssätt och -metoder när yrkesutbildningens verksamhetsmiljö förändras. Utveckling av handledningskompetensen och bedömning ingår i alla tre delar av fortbildningen. Deltagaren kan välja att delta i alla tre utbildningsdelar eller någon av delarna som var och en omfattar 5 sp.

  • Personlig tillämpning
  • Metoder och möjligheter för lärande
  • Bedömning

 

Personlig tillämpning, 5 sp


Mål: Utbildningsdelen introducerar i principerna för personlig tillämpning och utbildningsanordnarens process för personlig tillämpning. Dessutom stöds utvecklingen av deltagarens handledningskompetens.

Centralt innehåll: 
• Personlig tillämpning; betydelse, process, dokumenteringi PUK, ePUK
• Handlednings- och stödtjänster i personliga tillämpningen
• Personlig tillämpning som mångprofessionell tsamarbete
• Karriärvägledning
• Personlig tillämpning och handledning som stöder studerandes delaktighet
• Att stärka hörandet av studerande
• Färdigheter i personlig tillämpning; bedömning av den egna verksamheten och att utvecklas som handledare.

Genomförande: Delen består av inledande webbmöte, seminarium, onlineutbildning och handlett arbete i lärmiljön enligt deltagarnas behov. Personliga utvecklingsbehov avgör hur kunnandet förvärvas, vilket planeras i samråd med lärarna. Deltagaren gör ett utvecklingsarbete till temat och det egna arbetet. 

Tidtabell: 6.4 inledning kl 14-16, 5.5 seminarium i Tammerfors (heldag), 4.6 och 27. 8 kl. 13-16. 

Deltagaren kan välja att endast delta i denna utbildningsdel.

 

Metoder och möjligheter för lärande, 5 sp

Mål: Delen introducerar i lärmiljöer med målet att deltagaren handleder studerande till personliga vägar och självständigt ansvar. Deltagaren kan planera helheter i arbetslivet enligt examensgrunderna genom
utbildnings- eller läroavtal. Deltagaren använder digitala verktyg med pedagogiska motiveringar.

Centralt innehåll: 
• Egna pedagogiska modeller i relation till möjligheteroch metoder att lära
• Identifiering och information om personligt plane rade, genomförda och bedömda arbetslivsnärametoder för lärande
• Användning av digitala verktyg
• Kompanjonskap inom egna området
• Gemensamma examensdelar integrerat i arbetslivet och i läroanstalten
• Handledning och lärande i arbetslivet för studerande i behov av särskilt stöd
• Färdigheter för planering av lärande; bedömning och utveckling av egna färdigheter.

Genomförande: Delen består av inledande webbmöte, seminarium, onlineutbildning och handlett arbete i lärmiljön enligt deltagarnas behov. Ditt personliga utvecklingsbehov avgör hur kunnandet förvärvas. Du gör ett utvecklingsarbete till temat och ditt egna arbete. 

Tidtabell: 6.4 inledning kl. 14-16, 5.5 seminarium i Tammerfors (heldag), 10.9, 22.9 och 6.10 kl 13-16.

Deltagaren kan välja att endast delta i denna utbildningsdel.

 

Bedömning, 5 sp

Mål:  Utbildningsdelen introducerar i principer och metoder för handledande bedömning och bedömning av kunnande. Målet är att deltagaren är medveten om olika områden av bedömning; känner till betydelsen av handledande bedömning, självbedömning och bedömning av kunnande som helhet. Deltagaren kan ge studerande respons på hur kunnandet har utvecklats och bedöma studerandes kunnande i yrkesprov.

Centralt innehåll: 
• Respons som metod för handledande bedömning
• Studerandes självbedömning
• Planering och genomförande av personligt tillämpade yrkesprov i samarbete med arbetslivet och enligt krav på yrkesskicklighet och mål för kunnande
• Examensgrundernas kriterier som grund för bedömning av kunnandet
• Färdigheter i genomförande och bedömning av yrkesprov; bedömning och utveckling av den egna färdigheten.

Genomförande: Delen består av inledande webbmöte, seminarium, onlineutbildning och handlett arbete i lärmiljön, enligt deltagarnas behov. Ditt personliga utvecklingsbehov avgör hur kunnandet förvärvas. Du gör ett utvecklingsarbete till temat och ditt eget arbetet. I genomförandetanvänds material och modeller som har utarbetats inom Bästa-projekten. 

Tidtabell: 6.4 inledning kl. 14-16, 5.5 seminarium i Tammerfors (heldag), 29.10, 10.11 och 26.11 kl 13-16. 

Deltagaren kan välja att endast delta i denna utbildningsdel.

Partners
Utbildningsprojektet har planerats tillsammans med yrkeslärarhögskolorna Oamk, Tamk (Tuni) Hamk, Haaga-Helia och Jamk.

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.