Projekttid

  • Projektstart
    01.01.2020
  • Avslutas
    31.12.2021

Kontakter:

Susanna Vestling

Indien nätverket - avaimet Intiaan


YA:s studerande och personal

Toisen asteen ammatillisten oppilaitosten Intia‐verkoston toiminnan konkreettisena tavoitteena on edistää opettajien, opiskelijoiden, työpaikkaohjaajien ja yritysten muun henkilöstön tietämystä ja osaamista intialaisesta kulttuurista sekä kehittää opetuksen ja oppimisen yhteistyömahdollisuuksia monialaisessa yhteistyöverkostossa kotimaassa ja kohdealueella.

Verkosto tukee myös suomalaisen koulutuksen tunnetuksi tekemistä ja Suomi-brändin rakentamista Intiassa. Opettajavaihdon kehittäminen suomalaisten ja intialaisten opettajien välillä syventää globaalia kasvatusnäkökulmaa ja tuo sen useamman opiskelijan ja opettajan ulottuville ammatillisessa koulutuksessa edistäen näin kotikansainvälistymistä.

Tavoitteet:
- Kehittää ja mahdollistaa opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuuksia
- Edistää opiskelijoiden ja asiantuntijoiden liikkuvuutta maiden välillä
- Laajentaa Intia-tietoutta opiskelijoiden ja henkilöstön piirissä
- Tarjota mahdollisuus oppia transversaaleja taitoja Euroopan ulkopuolisessa maassa

Partners
Koordinator: Gradia, Deltagare: YA, Vamia, Turun ammatti-instituutti, Tredu, Suomen Diakonia opisto, Savon ammattiopisto, Saimaan ammattiopisto Sampo, Omnia, KSAO, Sedu, Koulutuskeskus Salpaus, Kpedu, Helsinki Business College.

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.