Projekttid

  • Projektstart
    01.08.2013
  • Avslutas
    31.12.2014

Kontakter:

Susanna Vestling

Indien nätverket


Studerande och personal

Indien nätverket är ett mångårigt samarbete där syftet med projektet är att erbjuda inlärning i arbetet i Indien för YA studerande samt arbetslivserfarenheter för lärare och medföljande personer.

Verksamheten baseras främst på utbytesverksamhet för studerande. De studerande har möjlighet att under 1-4 månader genomföra IA-perioder vid de samarbetande organisationerna. för personalen är det möjligt att genomföra arbetslivsperioer vid samma organisationer. De flesta av nätverkets samarbetspartners i Indien har anknytning till finländska eller internationella företag.

Partners
Kordinator för projektet är Helsinki Business College.

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.