Projekttid

 • Projektstart
  01.01.2022
 • Avslutas
  30.06.2024

Kontakter:

Kim Vesterbacka, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Informationsledning


 • Att förbättra utbildningsanordnarnas informationsskapande processer
  (mätning, utvärdering och utveckling av processer)
 • Att förbättra utbildningsanordnarnas förmåga att analysera data samt att använda data och information för beslutsfattande
  (Data från egen verksamhet, jämfört med nationella jämförelsematerial)
 • Att förbättra utbildningsanordnarnas användning av lösningar som nyttjar nationella indikator- och statistikdata i den operativa verksamheten samt som stöd för utveckling
 • Att främja en informationsstyrd verksamhetskultur på olika nivåer i utbildningsanordnarnas organisationer samt att utveckla personalens kunnande inom området informationsledning
 • Ett utkristalliserat mål är att skapa nationella helheter, praxis och instruktioner, som alla yrkesutbildningsanordnare kan ta i bruk inom egna organisationer. 

Yrkesakademin i Österbotten deltar i samtliga fem arbetspaket i projektet:

 • AP1 – Informationsledningens processer och kunnande
 • AP2 – Att skapa data utgående från informationsbehov
 • AP3 – Att säkra informationens kvalitet i datasystemen
 • AP4 – Att förbättra PUK:ens information och kvalitet)
 • AP5 – Beskrivning av målarkitektur för informationsledning inom yrkesutbildning

Projektet genomförs i form av ett omfattande nätverk av anordnare av yrkesutbildning. Intressentgrupperna involveras i arbetet genom nätverksforum och särskilda workshops. Varje arbetspaket har en ansvarig organisation som driver arbetet, fastställda mål och en handlingsplan.

En styrgrupp styr och följer verksamheten, och organisationerna som är ansvariga för arbetspaketen bildar en projektgrupp som samlas regelbundet samt leder arbetet med arbetspaketen.

Partners
Utvecklingsarbetet görs i ett nätverk bestående av 75 utbildningsanordnare. Esbo-regionens samkommun för utbildning, Omnia, är projektkoordinator
Finansiärer
Undervisnings- och kulturministeriet

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.