Projekttid

 • Projektstart
  17.10.2011
 • Avslutas
  31.12.2013

Kontakter:

Carina Storhannus

INNOVIND - Internationellt innovationsnätverk för kompetenshöjning inom vindkraft i Österbotten


Projektets syfte och utmaning är att skapa ett innovationsnätverk för studerande, lärare och företag genom att överföra kunskap och erfarenhet från andra utbildningsarrangörer inom vindkraft från 9 andra utbildningsarrangörer i Europa.
Med tanke på behovet av ny arbetskraft är det av yttersta vikt att garantera att arbetsgivarna, de yrkesutbildade, lärare och studerande har god tillgång till uppdaterat studie-, utbildnings- och undervisningsmaterial, metoder och tillvägagångssätt med fokus både på teori och praktik. Det är viktigt att dessa material, metoder och tillvägagångssätt är genomskinliga och tillämpbara i hela EU.

Projektets mål: Genomförandet av vårt planerade projekt kommer att vara viktigt med tanke på implementeringen av nya yrkesutbildningsprogram genom överföring av innovationer men även att vidareutveckla och stärka redan befintliga yrkesutbildningsprogram och att säkra en justering av programmen över gränserna så att de motsvarar behovet av en rörligare arbetskraft inom detta snabbt växande område. Projektet skall kunna delta i Leonardo projektets aktiviteter.

Samarbetspartners:Samarbete sker med ett Leonardo projekt vars namn är Vocational education and training of Wind Technicians. Projektet har som projektägare Dalane Vidaregående skole i Egersund i Norge och består dessutom av 8 deltagare i Europa:

 • ROC Regionaal Opleiding Centrum Noorderpoort i Groningen i Nederländerna
 • Syntra West i Brugge i Belgien
 • Wirtschaftsakademie Schleswig Holstein i Kiel i Tyskland
 • Fundacion para la Formacion en Energias Renovables i Imarcoain i Spanien
 • Högskolan på Gotland i Visby i Sverige
 • Northumberland College i Ashington i Storbritannien
 • Berufsfortbildungswerk Bremen GmbH Unternehmen fur Bildung i Bremen i Tyskland
 • Hjalmar Strömerskolan i Strömsund i Sverige
 • dessutom sker ett samarbete med Biowind projektet
Finansiärer
ERUF / Österbottens förbund

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.