Projekttid

  • Projektstart
    01.08.2017
  • Avslutas
    31.12.2018

Kontakter:

Harriet Bystedt, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jämställdhet i utbildning på arbetsplats


Unga studerande inom yrkesutbildningen på andra stadiet och aktiviteterna vill främja deras möjligheter till goda levnadsvillkor genom att stödja jämställdhet i den arbetsplatsförlagda delen av yrkesutbildningen.

Stödja det arbete som sker kring utbildning på arbetsplats

  • arbetsplatsens och skolans stöd för att studerande ska motiveras att genomföra sin utbildning och stanna i yrket. Ge möjlighet för studerande att nätverka
  • hitta ett system som fångar upp de som gör ett otraditionellt val och erbjuder nätverkskontakter/forum.

Verka för att yrkeslärare och handledare får kunskap och verktyg för att motverka fördomar och stödja studerande som väljer otraditionellt. Som en sidoeffekt vill projektet stödja handledares arbete så att studerande uppfattar att de verkligen har ett val.

Partners
Utvecklingsprojektet koordineras av Skolverket i Sverige. Som partnerländer fungerar Norge och Island.
Finansiärer
Nordiska ministerrådet, Nordisk information för kunskap om kön

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.