Projekttid

  • Projektstart
    01.08.2019
  • Avslutas
    31.12.2022

Kontakter:

Nina Pihl, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 044 750 3283

Jobb Point


Projektets målgrupp är arbetsgivare, ungdomar och personer med svag ställning på arbetsmarknaden.

Projektets mål är att främja företags och organisationers produktivitet och komkurrenskraft genom att utgående från arbetslivets behov av kunnig arbetskraft och från arbetslöshetsstatistiken kartlägga kompetensen som behövs i arbetslivet samt att hitta och åtgärda eventuella brister i kunnandet hos arbetssökanden för at fylla kompetensbehovet.

Finansiärer
ESF / Socialfonden, NTM-centralen i Österbotten, egen finansiering

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.