Projekttid

  • Projektstart
    01.01.2015
  • Avslutas
    31.12.2017

Kontakter:

Nina Pihl

Jobmatching


Unga vuxna och långtidsarbetslösa

Projektets huvudsakliga mål är att matcha rätt person med rätt arbetsplats. I detta fall handlar det om personer som pga. olika omständigheter, inre eller yttre, har en svagare ställning på arbetsmarknaden. Målsättningen är att arbetsförhållandet blir bestående eller att arbetsprövningen ger upphov till ett arbetsförhållande.

Deltagare till projektet nås främst via TE-byrån, men även via Karriärträningsgrupper, Arbetsträningstjänsten, olika dagverksamheter såsom ungdomsverkstäder och dagcenter, arbetskraftsutbildning (studerande i slutskedet av studierna) samt sociala myndigheter.

Finansiärer
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland/Europeiska socialfonden

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.