Projekttid

  • Projektstart
    01.01.2018
  • Avslutas
    31.12.2019

Kontakter:

Thomas Fant

Kärnprocesser i yrkesutbildningen KÄPY


Ledning, undervisnings- och handledningspersonal, studerande, bedömare
  1. Kärnprocess och olika delprocesser i yrkesutbildningen som kan följas upp, utvärderas för ständig förbättring.
  2. Identifiering, erkännande av kunnande är visualiserad och klarlagd/synliggjord. Elektroniska starttest för gemensamma examensdelar och inledande information om handlednings- och stödbehov. Modell för uppbyggnad av examensutbildning med elektroniskt material i delområden av gemensamma examensdelar. Pilotering.
  3. Särskilt stöd som en del av den personliga tillämpningen är en definierad och synliggjord pedagogisk process som berör studerande. Processen för särskilt stöd, anpassning eller avvikelse är känd hos alla parter.
Partners
Axxell, Inveon, Optima, Yrkesinstitutet Prakticum, YA (ägare)

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.