Projekttid

  • Projektstart
    02.06.2014
  • Avslutas
    31.12.2015

Kontakter:

Harriet Bystedt, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kompetens 2015


Lärare, ledning, personal inom pedagogisk planering och stödtjänster och studerande inom de medverkande skolorna

I de nya examensgrunderna som träder i kraft den 1.8.2015 betonas förmåga att reagera på arbetslivets behov och kompetens istället för tid. En betydande del av utvecklingsarbetet inom detta projekt kommer att vara att stöda och förbereda utbildningsanordnarna i genomförandet av de nya examensgrunderna. Målet är att utbildarna inom nätverket kan utbyta erafrenheter och öka samarbetet genom både gemensamma och enskilda åtgärder och utvecklingsarbete. 

Partners
Inom projektet samarbetar vi med Optima, Axxell, Inveon, Folkhälsan Utbildning och Point College
Finansiärer
Utbildningsstyrelsen

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.