Projekttid

  • Projektstart
    01.09.2008
  • Avslutas
    31.12.2009

Kontakter:

Elisabet Björk-Norrgård, Utbildningschef

Kompetens och yrkeskunnande inom äldreomsorgen vid Sandlundens åldringscenter 202/519/2008


Personal vid Sandlundens Åldringscenter

Målsättningen med projektet ”Kompetens och yrkeskunnande i äldreomsorgen vid Sandlundens åldringscenter” är att tillämpa och utveckla den modell, som utvecklats inom projektet Kompetens och yrkeskunnande i äldreomsorgen 241/519/2007 och sålunda stöda organisationen med avseende på personalens kompetensutveckling (kompetenskartläggningar, analys och sammanfattning, utvecklingsplaner på individ- och enhetsnivå) samt utveckla organisationen som en lärande organisation.


Projektet avser även ge beredskap att tillämpa samarbetsinlärning som metod för lärande på arbetsplatsen utgående från de temata som speciellt fokuseras i kompetenskartläggningens resultat. Samarbetsinlärningen leds av Yrkesakademin i Österbotten och förverkligas vid Sandlundens åldringscenter. I processen betonas bland annat dialog, reflexion, teori som bas för yrkeskunnandet, praktiska erfarenheter, mål och kriterier för kunnandet i enlighet med de nationella examensgrunder samt en överenskommen handlingsplan i det praktiska arbetet. På detta sätt möjliggörs lärande på arbetsplatsen, integrering teori och praktik samt att utvecklingen av organisationen som en lärande organisation stimuleras. Projektet avser även att ge förslag på hur den resurs som finns inom Sandlundens åldringscenter kan omsättas och implementeras i olika verksamhetsmiljöer.

Partners
Sandlundens åldringscenter, Larsmo kommun, sociala avdelningen www.larsmo.fi Projektet SIFKO-center www.sifko.fi Äldrecentrum Österbotten.
Finansiärer
Utbildningsstyrelsen

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.