Projekttid

 • Projektstart
  01.09.2009
 • Avslutas
  31.12.2010

Kontakter:

Carola Sjödahl

Kompetens och yrkeskunnande inom kosthållsbranschen i Korsholm kommun


Personal vid Korsholm kommuns kosthållsenhet

Projektets mål är att stöda Korsholm kommuns kosthållsenhet med avseende på personalens kompetensutveckling och välmående i arbetet samt utvecklande av arbetsplatsernas dragningskraft när det gäller viljan att arbeta inom storhushållsbranschen

 • Projektet avser att stöda personalen i att inse betydelsen av det jobb de utför, få dem att känna stolthet och få dem att sprida en positiv känsla vid serveringstillfället. Stöda personalen i att inse vikten av ett gott samarbete och goda människorelationer både i det praktiska arbetet och med sina kunder.
 • Medverka till kompetenshöjning och ökad medvetenhet om vikten av yrkeskunnande vid tillredningssituationen.
 • Utveckla och pröva nya arbetsformer/arbetsmetoder/rutiner samt ge varje enskild medarbetare utrymme att pröva nya tillrednings- och serveringssätt med handledning och stöd.
 • Stöda organisationen att utvecklas som en lärande organisation genom introduktion och tillämpning av samarbetsinlärning som metod
 • Genom samarbetsinlärning, naturliga möten och relationsstärkande tillfällen och fortbildning stärka samarbetet på arbetsplatsen och mellan de olika enheterna.
 • Utveckla arbetets innehåll och mål samt arbetsledningen samt utvidga möjligheterna att utvecklas i arbetet och höja trivseln.
Partners
Korsholm kommuns kosthållsenheter
Finansiärer
NTM-centralen

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.