Projekttid

  • Projektstart
    30.06.2022
  • Avslutas
    31.12.2024

Kontakter:

Ann-Maj Björkell-Holm

Kompetensboost


Personer verksamma inom eller intresserade av restaurang- och turismbranschen.

KompetensBoost erbjuder kompetensutveckling inom området turism och restaurang. Alla kurser är gratis för deltagaren. 

Partners
Yrkeshögskolan Novia, Optima, Axxell, EFO
Finansiärer
Skols

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.