Projekttid

  • Projektstart
    08.01.2013
  • Avslutas
    31.12.2014

Kontakter:

Björn Brännbacka, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tfn 044 750 3294

Kompetensutveckling i nätverk


De centrala målgrupperna är experter i projektets partnerföretag och utbildningsanordnarnas personal.

Projektets målsättning är att skapa olika sätt att nyttja och utveckla den expertis som finns i näringslivet för genomförandetav Utvecklings- och serviceuppgiften för arbetslivet (TYKE).

Detta sker genom följande delmål:

  • skapa en samverkan med parter i arbetslivet, vars utvecklingsbehov, trender, svaga signaler inom valda branscher och yrkesgrupper knyts an till läroanstalternas verksamhet,
  • i relation med och i ovan nämnda samverkan identifiera expertis i företag och organisationer inom valda branscher och yrkesgrupper,
  • utarbeta modeller för hur denna expertis, inkluderande faciliteter och miljöer, kan användas inom vuxenutbildningen och specifikt för genomförandet av TYKE – uppgiften,
  • för utökad samverkan mellan läroanstalten och företagen, specifikt utarbeta och pilotera modeller som skapar och upprätthåller nätverk för kompetensutveckling genom nyttjande av sociala medier och andra nätverk.
Finansiärer
Projektet finansieras av Regionalförvaltningsverket med 25 % av totalkostnaderna. Utbildningsanordnarna står för den resterande 75 % av finansieringen.

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.