Projekttid

  • Projektstart
    01.06.2021
  • Avslutas
    31.12.2022

Kontakter:

Kenneth Sundlin This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kompetensvalidering för företagsutveckling


Projektets målsättning är att validering testas och tas i bruk som verktyg för kartläggning av kunnandet vid rekrytering av arbetskraft till företagen bland studerande, arbetssökande och arbetskraftsinvandrare. Valideringsprocessen innebär att kunskaperna bland industriföretagens anställda mäts med hjälp av valideringsverktyget mot branschspecifika krav. Målsättningen är att utgående från valideringsresultatet planera kompetenshöjande utbildningsinsatser, så att projektet kopplar ihop företagens utbildningsbehov med existerande utbud vid utbildningsarrangörerna i Österbotten och andra expertorganisationer Den långsiktiga målsättningen är att testcenter för validering anpassas till lokala förutsättningar och behov, och etableras vid YA i Närpes, Vasa och Jakobstad.

 
Finansiärer
Österbottens förbund finansiering ur programmet för Hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE)

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.