Projekttid

  • Projektstart
    21.05.2013
  • Avslutas
    31.12.2014

Kontakter:

Harriet Bystedt, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KOMPIS – kompetens i skolan


Lärare och handledningspersonal, ledning, studerande, samarbetsparter på arbetsplatserna och yrkesteamen.

Att i samarbete med arbetslivet definiera kritiska kompetenser för branscher med t.ex. snabb förändringstakt, utdöende kunnande och stor konjunkturkänslighet för att kunna erbjuda studerande en kvalitativ utbildning som motsvarar arbetslivets krav samt erbjuda arbetslivet arbetstagare med det kunnande som efterfrågas.

Att utöka arbetslivsorienteringen och kvaliteten inom utbildningarna genom att skapa en modell för identifiering av spetskunnande inom undervisningsbranscherna och en modell för att "paketera" spetskunnandet till produkt- eller tjänstepaket. 

Partners
Projektet genomförs i samarbete med Optima, Axxell, Inveon och Prakticum.

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.