Projekttid

  • Projektstart
    01.01.2021
  • Avslutas
    30.06.2023

Kontakter:

Ann-Maj Björkell-Holm

Kontinuerligt lärande och kompetensutveckling


Projektet utvecklar och piloterar utbildningsprövning i den vägledning som specifikt riktas till underrepresenterade grupper.
Projektet utvecklar på så sätt studeranderekrytering, uppsökande verksamhet och verksamhet som syftar till att öka studiemotivationen redan före studierna inleds. Projektet skall speciellt förbättra träffsäkerheten i branschvalet och öppna nya vägar till studier.

Finansiärer
Undervisnings- och kulturministeriet

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.