Projekttid

  • Projektstart
    05.05.2020
  • Avslutas
    30.06.2022

Kontakter:

Harriet Bystedt, Kim Vesterbacka

Kontinuerligt lärande via kompetensmärken - KLK


Undervisande och handledande personal samt sakkunniga inom yrkesutbildning i Finland.

Via digitala kompetensmärken och märkeskonstellationer kan vi mångsidigt stöda processen för kontinuerligt lärande samt identifiering och erkännande av kunnande. Målet är att stärka kunnandet inom planeringen och genomförandet av processen för lärande via kompetensmärken bland aktörer inom yrkesutbildningen, på ett för studerande och personalen motiverande sätt.

Fortbildningen består av 3 delar:

  • Mot digitala kompetensmärken, 1sp
  • Proflera ditt kunnande via kompetensmärken,6 sp
  • Handlett lärande via kompetensmärken, 5 sp

Genomförandet av fortbildningen sker via flerform såsom webinarier, när/online undervisning och självständigt arbete.

Partners
Fortbildningen har planerats tillsammans med de finskspråkiga yrkeslärarhögskolorna.

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.