Projekttid

  • Projektstart
    01.01.2020
  • Avslutas
    31.12.2021

Kontakter:

Ann-Maj Björkell-Holm

KOPA Utbildning som tjänst


Målsättningen är att stärka samarbetet mellan YA och bildningssektorn inom Närpes stad, för att i högre grad kunna erbjuda utbildning som service utgående från regionens specifika behov. I projektet samverkar grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning på andra stadiet, fri bildning samt yrkesutbildning på andra och tredje stadiet. 
Projektet leds av Kommunförbundet och erfarenhetsutbyte sker mellan de 13 olika delprojekten. 

Partners
Närpes stad
Finansiärer
Samarbete med Kommunförbundet

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.