Projekttid

 • Projektstart
  01.02.2013
 • Avslutas
  31.12.2014

Kontakter:

Sofia Mitts-Björkblom

Korsnäs i framtiden


Den övergripande målsättningen för projektet, är att skapa en funktion som utvecklar och säkerställer nödvändiga förutsättningar för Korsnäsföretagens existens och utveckling. Detta innebär skapandet av en åtgärdshelhet som tryggar nyetableringar av företag och de befintliga företagens existens och utveckling. Målet är att den funktion som utvecklas inom projektet är en pilotfunktion som skall kunna nyttjas för företagsutveckling på andra områden och i andra kommuner med svårigheter och utmaningar.

Åtgärder och verksamhet:

 • Information
 • Kartläggning av företagen
 • Mobilisering av resurser
 • Inspirationsevenemang och mentorsverksamhet
 • Informationstillfällen, föreläsningar och utbildningsdagar
Finansiärer
Finansiärer: Projektet finansieras av NTM-centralen (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling) med 90 % av totalkostnaderna. Den privata finansieringsandelen står Korsnäs företagare r.f. för.

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.