Projekttid

  • Projektstart
    01.10.2007
  • Avslutas
    30.04.2009

Kontakter:

Barbro Nedermo

Kultur i vården för den nordiska äldreomsorgenYA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.