Projekttid

 • Projektstart
  01.09.2010
 • Avslutas
  31.12.2011

Kontakter:

Elisabet Björk-Norrgård

Kunskapsdokumentering och kompetensutveckling inom Kårkulla samkommun


Personal inom Kårkulla samkommun, Axxell och Yrkesakademin i Österbotten

Målsättningen med projektet är att visa på metoder som organisationen kan tillämpa inom olika områden framöver för att stärka kunnandet inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda.

Projektet avser att med hjälp av kartläggnings- och valideringsinstrument som skapas i projektet

 • kartlägga och dokumentera personalens kunnande inom temata som väljs i enlighet med Kårkulla samkommuns strategi och i relation till examensgrunderna inom Yrkesexamen i omsorgsarbetet för utvecklingsstörda FÖRESKRIFT 49/011/2009
 • utgående från kartläggningens resultat välja fokusområden för att stärka kunnandet
 • genom samarbetsinlärning stärka kunnandet hos personalen

 Konkreta resultat vi vill uppnå med projektet

 • Modell för kartläggning och validering av kunnande samt resultat av dessa i pilotenheterna
 • Ökade insikter i samarbetsinlärningen som metod vid lärande på arbetsplatsen
 • Planer för kompetenshöjning
 • Förslag på hur organisationens interna expertis kan tas tillvara (internt och externt) och hur andra aktörer med specialkunnande kan utgöra resurs för stärkande av yrkeskunnandet.

 Förmånstagare i projektet är Yrkesakademin i Österbotten, Axxell och Kårkulla samkommuns personal vars kompetens och färdighet att betjäna organisationer på ett arbetslivsnära och företagsanpassat sätt, ökar.

Vidare utvecklas kompetensen att sköta utvecklingsuppgifter i organisationer via tillgång till modeller och metoder för kompetenskartläggning, utvärdering, samarbetsinlärning etc. Partners i projektet blir betjänta av modeller för kartläggning av yrkeskunnande, förfaringssätt för validering, exempel på tillämpning av samarbetsinlärning och nätverk av aktörer med specialkunnande inom det specifika området.


YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.