Projekttid

  • Projektstart
    27.12.2017
  • Avslutas
    31.03.2020

Kontakter:

Harriet Bystedt, Kim Vesterbacka

Kunskapsmärken


Lärare inom yrkesutbildningen på andra stadiet

Skapa och implementera ett nationellt system för kunskapsmärken som en del av identifiering och erkännande av lärarens kunnande. Systemet synliggör förutsättningarna på lärarens kunnande och utveckling av den inom den nya yrkesutbildningen på andra stadiet samt möjliggör att påvisa kunnandet via i yrkesprovsliknande miljö. I projektet drar vi nytta av de erfarenheter som läraren fått via utvecklingsarbetet inom digitala kunskapsmärken och kan utvidgas till att omfatta yrkeslärarens kunnande.

Ett nationellt system med digitala kunskapsmärken som ett sätt att identifiera och erkänna lärarens kunnande är vidareutvecklat och piloterat.

 
Partners
HAMK, Haaga-Helia, JAMK, OulunAMK, TAMK och ÅA

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.