Projekttid

  • Projektstart
    01.09.2010
  • Avslutas
    31.08.2012

Kontakter:

Susanna Vestling

Kunskapsutbyte inom design och hantverksteknik 2


Studerande och personal

Kunskapsutbyte inom design och hantverksteknik 2

 Genom detta projekt önskar Yrkesakademin i Österbotten och Østfold Møbelsnekkerskole i Norge fördjuda och vidareutveckla samarbetet mellan skolorna inom yrkesområdena 3D design, formgivning, snickeri (intarsia, träsnide) och ytbehandling. För att effektivera kunskapsutvexlingen kommer bägge skolor att t.ex. hålla kurser hos varandra. De studerande ges då möjlighet att bekanta sig med dessa ämnesområden i sin vanliga omgivning.

Målsättningen med projektet är att utvidga förståelsen för hantverksaämnen, föra vidare viktiga och traditionsrika kunskaper samt gemensamt arbeta för att de kreativa hantverksyrkenas fortsättning.

Partners
Østfold Møbelsnekkerskole i Norge
Finansiärer
Nordplus Junior

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.