Projekttid

  • Projektstart
    01.12.2018
  • Avslutas
    30.09.2023

Kontakter:

Nina Vide, Henrik Ingo

KursGården 20+


Projektets huvudsakliga målgrupp är jordbrukare, pälsdjursuppfödare, växthusproducenter och småskaliga livsmedelsförädlare.

Projektet arrangerar yrkesmässig fortbildning inom jordbruk, pälsdjursuppfödning, växthusproduktion och småskalig livsmedelsförädling. Projektet ordnar verksamhet inom tre större ämneshelheter; företagsledning, produktion och arbetshälsa & nätverkande. 

Målsättningen är att upprätthålla och förbättra yrkeskompetensen och att utveckla /effektivera företagen ekonomiskt och produktionsmässigt genom fortbildning och nätverkande.

Partners
Ab Företagshuset Dynamo Oy
Finansiärer
EJFLU / NTM-centralen i Österbotten

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.