Projekttid

  • Projektstart
    01.09.2015
  • Avslutas
    31.12.2018

Kontakter:

Nina Vide

KursGården 2018


Pälsdjursuppfödare, jordbrukare, växthusodlare, småskaliga livsmedelsförädlare.

Projektet genomför kortvarig utbildning som omfattar kursdagar inom pälsdjurs-, lantbruks- och växthusbranschen inom följande helheter: företagsekonomi & ledarskap, uppfödning/produktion, pälsdjurens välbefinnande, växtodling, bygg, IKT & miljö, globalisering-nätverkande och arbetshälsa, växthusodling. Inom livsmedelsbranschen anordnas kurser inom bl.a. äppelodling, småskalig spannmålsförädling, tillverkning av lufttorkade köttprodukter, gårdsnära mjölkförädling.

Projektet strävar till att utveckla yrkeskompetensen och att utveckla/effektivera företagen ekonomiskt och produktionsmässigt samt skapa förutsättningar för nya produktions- och förädlingsverksamheter.

Partners
Ab Företagshuset Dynamo Oy
Finansiärer
EJFLU/NTM-centralen i Österbotten

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.