Projekttid

  • Projektstart
    04.06.2013
  • Avslutas
    31.12.2014

Kontakter:

Harriet Bystedt, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KVALIA, Kvalitetssäkring av inlärning i arbetet


De deltagande skolornas undervisningspersonal och studeranden inom de utbildningar som berörs av projektet, arbetsplatshandledare i företag inom ovannämnda branscher i regionen, skolornas ledningsgrupper och ansvariga för kvalitets- och ledningssystem.

Projektet har som mål att utveckla kvalitetssäkringen av arbetsrutiner både internt och externt i de två medverkande skolorna. Detta genom att betrakta arbetsrutiner internt och i samband med inlärning i arbetet, öka kunskapen, ansvarstänkandet och kompetensen i arbetssäkerhetsfrågor hos studerande, undervisningspersonal och arbetsplatshandledare i regionen. De deltagande skolorna utarbetar system för kvalitetssäkring av arbetssäkerhetsrutiner som gäller både inom läroanstalterna och på inlärning i arbetet platserna, samt höjer medvetenheten kring arbetssäkerhet både internt och externt.

Partners
Projektet genomförs i samarbete med Optima.

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.