Projekttid

  • Projektstart
    02.06.2014
  • Avslutas
    31.12.2015

Kontakter:

Harriet Bystedt, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kvalitetssäkring av inlärning i arbetet, fas 2


De deltagande skolornas undervisningspersonal, handledare och studeranden samt handledare på inlärning i arbetetplatserna.

Målet är att öka arbetssäkerheten inom läroanstalterna och på inlärning i arbetet genom att sprida resultat från föregående projekt Kvalia till nya branscher, samt testa några nya metoder för att ytterligare öka arbetssäkerheten. Metoderna som projekten skapar och sprider kommer under 2015 att förankras i organisationens arbetssäkerhets- och kvalitetsarbete genom att beslut tas om upprätthållande av metoderna.

Effekter som eftersträvas är att öka kunskapen, ansvarstänkandet och kompetensen i arbetssäkerhetsfrågor hos studerande, undervisningspersonal och arbetsplatshandledare i regionen. Yrkesutbildarna behöver hitta långsiktigt hållbara metoder för en god arbetssäkerhetsfostran för att kunna medverka till att framtidens arbetstagare i olika branscher ser arbetssäkerhet som en självklar del av arbetet.

Partners
Projektet genomförs i samarbete med Optima.

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.