Projekttid

  • Projektstart
    01.08.2009
  • Avslutas
    31.12.2012

Kontakter:

Nina Pihl

Lär för livet


Den konkreta verksamheten består av att:

  • Kartlägga studiefärdigheter genom olika tester och skapande av en modell för självutvärdering av studiefärdigheter genom kartläggning av inlärnings-förutsättningar. Skapande av en modell till en individuell plan som ett komplement till den personliga examensplanen
  • Testa modeller av perceptionsförmåga och utarbeta webbaserad handledning för vuxenstuderande, utgående från kartläggning och perceptionsförmåga och en modell för en individuell plan för handledning.
  • Henkilökohtaismamismääräyksen 43/011/2006 mukaisen ohjaus- ja tukitoimien ja - tarpeiden tiedostaminen ja suunnitteluosaamisen lisääminen kouluttajilla. Ohjaus- ja tukitarpeiden määrittely, niiden kehittäminen ja kokeilu.

Detta innefattar modeller för utvidgad individualiserad handledning för vuxna studerande med olika inlärningsförutsättningar. Projektet strävar också till att definiera, utveckla, testa och informera om handledning och stödfunktioner samt stödbehov enligt Föreskrift om individualisering 43/011/2006. Inom projektet utvecklas också ett koncept för genomförande av personlig tillämpning för vuxenstuderande vid inlärningsformer som avviker från traditionell läroanstaltsbaserad undervisning.

Finansiärer
ESF / UBS

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.