Projekttid

  • Projektstart
    30.09.2016
  • Avslutas
    31.12.2017

Kontakter:

Harriet Bystedt, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lära för arbete - Kompetens för arbete


Studerande under 25 år utan tidigare yrkesutbildning, lärare, utbildare, medverkande skolors utvecklings-, studiebyrå-, rådgivnings-, stöd- och handledningspersonal.

Målet är att planera och pilotera en modell där genomförande av individuella studievägar utvecklar både studerandes kunnande inom examensdelen, lärares substanskunnande och arbetsplatshandledarens kompetens. Studerande studerar arbetsinriktat på arbetsplatsen och får handledning av läraren på arbetsplatsen, också under sommarmånaderna. Via detta genomförande utvecklas samtidigt arbetsplatshandledarens handlednings- och bedömningskompetens.

Partners
Projektet koordineras av SASKY (Sastamalan koulutuskuntayhtymä) och i projektet medverkar sammantaget 7 samarbetsparter.

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.