Projekttid

 • Projektstart
  01.01.2022
 • Avslutas
  31.12.2023

Kontakter:

Kim Vesterbacka, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lärandeanalys


Nationellt utvecklingsarbete angående lärandeanalys. Projektnätverket leds av Stadin Ammattiopisto/Helsingfors stad. 

Yrkesakademin är med i tre utvecklingsområden: 

 • Pedagoginen tietojohtaminen ja tieto-ohjautuva organisaatio analytiikalla -viitekehikko (pedagogisen tiedon hyödyntäminen)
 • Oppimisanalytiikkaan liittyvän osaamisen kehittäminen (capacity building)
 • Ammatillisen koulutuksen oppimisanalytiikan ekosysteemi ja “alustatalous” - konsepti 

Den övergripande målsättningen är att främja digitaliseringen inom andra stadiet, att förverkliga personlig tillämpning (personliga studievägar) med hjälp av lärandeanalytik samt att ge stöd i olika lärmiljöer.​

Med lärandeanalytik stöder digitaliseringen jämställdheten i utbildningen 

 • genom att stärka jämlikhet och likabehandling 
 • genom att minska skillnader i lärandet
 • genom att förbättra kvaliteten 

Nätverksprojektet strävar till att främja användning av lärandeanalytik, för att utveckla kunnandet samt för att lägga grunden för ibruktagning

En helhetsanalys genomförs för att identifiera möjligheterna med lärandeanalytik för att utveckla yrkesutbildningen. Utgående från analysen skapas rekomendationer och modeller för att dra nytta av lärandeanalytik i yrkesutbildningen. 

Partners
Utvecklingsarbetet görs i ett nätverk bestående av ca 30 utbildningsanordnare. Projektnätverket leds av Stadin Ammattiopisto, Helsingfors stad.
Finansiärer
Undervisnings- och kulturministeriet

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.