Projekttid

  • Projektstart
    02.06.2015
  • Avslutas
    31.12.2016

Kontakter:

Harriet Bystedt, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LärKraft


Studerande, utvecklingspersonal, referensgruppen Idéverkstaden, lärare/utbildare inom datanom och merkonomutbildningarna i Närpes.

Projektet består av utvecklingsområden som; pedagogisk utveckling, e-lärande och kompetenshöjning inom IKT samt 3D-miljöer och lärande.

Inom projektet LärKraft fortsätter vi ge tekniskt och pedagogiskt stöd till undervisande och handledande personal för att skapa förutsättningar till fortsatt pedagogisk utveckling med IKT och e-lärande i fokus. Detta görs genom att:

* Fortsätta trendspaning och benchmarking av IKT i undervisning samt e-lärande nationellt, trendspotting i Europa samt genom en fortsatt omvärldsanalys

* Utbilda, stöda och handleda personal gällande e-lärande och IKT i undervisning inom svenskspråkig yrkesutbildning

* Pilotera nya metoder och modeller samt e-tjänster i molnet (tex Gamification/spelifiering, spelbaserat lärande, 3D-miljöer och 3D-utskrift, MinecraftEDU som server och molntjänst)

* Upprätthålla nätverket för e-lärande inom svenskspråkig yrkesutbildning, samarbete och kunskapsutbyte mellan e-learningkoordinatorerna

Partners
Axxell, Optima, Point College och Prakticum

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.