Projekttid

  • Projektstart
    02.04.2015
  • Avslutas
    01.01.2018

Kontakter:

Harriet Bystedt, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lärmiljö - Oppimisympäristö S20235


Lärare, utbildare, stöd- och handledningspersonal, utvecklingspersonal, skolans ledning, studerande, arbetsplatser och arbetsplatshandledare.

Projektets mål är att ta ibruk ett interaktivt verktyg som studerande känner igen och är en del av deras vardag, där vi kan integrera information och materialöverföring, diskussioner, inlämning av inlärningsuppgifter och handledning i ett och samma verktyg. Detta gör vi genom att:

• skapa en lärmiljö på nätet där lärare, stödpersonal och studerande kan interagera för att dela information, erfarenheter och material samt göra upp en basmodell på en examensdel som sedan kan fungera som exempel

• arrangera workshop- och diskussionstillfällen för lärare och stödpersonal inom den nya lärmiljön, några personer från varje pilotavdelning som sedan kan fungera som stödpersoner för sina kollegor

• stegvis övergång till den nya lärmiljön så att studerandes individualitet och särskilda behov beaktas

• information/handledning till arbetsplatserna vad detta innebär för samarbetet inom den kompetensbaserade yrkesutbildningen

• effektivera de resurser vi har genom att planera kostnadseffektivare undervisningsarrangemang som baserar sig på denna lärmiljö

• integrera och fortsätta utvecklingen av konceptet 1:1 med bring your own device (studerande ska kunna använda egna mobila verktyg, oberoende av tillverkare och operativsystem) samt stöda den pedagogiska utvecklingen (e-lärande, didaktiska metoder och modeller vid 1:1 som tex Flipped classroom och Blended learning)

• erbjuda tekniskt och pedagogiskt stöd samt handledning åt undervisande personal i användning av mobila verktyg

Partners
Vasa Yrkesinstitut (koordinator)
Finansiärer
NTM-centralen i Mellersta Finland, utvecklingsprojektet delfinansieras med ESF medel

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.