Projekttid

  • Projektstart
    08.06.2015
  • Avslutas
    31.12.2016

Kontakter:

Jonna Grangärd

Las Valmas


Studerande som går Handledande utbildning för grundläggande yrkesutbildning, studerande inom yrkesutbildningen, samt utbildare/lärare för handledande utbildning samt yrkesutbildning.

Målsättning:

  • Möjliggöra utveckling av lättläst genomförandeplan
  • Stöd för införandet och genomförandet av den nya utbildningen.
  • Fungerande modeller för flexibla övergångar mellan grundexamina och Valma så att de studerandes individuella behov och målsättningar stöds.
  • Studerande ska får insikt i, kunskap om och praktiska erfarenheter av de olika branscherna. För detta behövs målvetet arbete tillsammans med branscherna. 
Partners
Koulutuskeskus Sedu fungerar som koordinator och Luovi, Jedu, Kpedu, Optima, VAKK och VYI som samarbetsparter

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.