Projekttid

  • Projektstart
    01.01.2015
  • Avslutas
    30.06.2017

Kontakter:

Björn Brännbacka

LEAN 2 - laatua koulutukseen


Lärare och övrig personal, studerande, företag och offentlig sektor
  • Genom ett gemensamt utvecklingsarbete mellan yrkes- och vuxenutbildarna profilera Vasanejden och andra stadiets utbildare som föregångare inom LEAN i Finland.
  • Höja motivation och kunskap för verksamhetsutveckling hos personalen på YA.
  • Grundläggande kunskaper om LEAN hos studerande på YA.
  • Förmåga att betjäna företag och offentlig sektor inom grunderna i LEAN via kompetenscentret och på mera avancerad nivå genom att koppla på extern expertis via nätverk. 
Partners
Projektet koordineras av VAKK. YA! och VAO är delgenomförare
Finansiärer
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland/Europeiska socialfonden

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.