Projekttid

  • Projektstart
    16.05.2012
  • Avslutas
    31.12.2013

Kontakter:

AnnChristine Söderlund

LexRub


Projektet har två delar:

  1. Utarbetande av lokala examensdelar som betjänar arbetslivet (LEX). Nya lokala examensdelar/studiestigar utvecklas antingen inom ramen för 10sv fritt valbara studieveckor eller inom andra valbara studiedelar. Minst 5-10 lokala examensdelar/studiestigar utvecklas.
  2. Utveckling och förenhetligande av rutiner och bedömning kring erkännande av kunnande (RUB). Synergier eftersträvas mellan att jämföra tillvägagångssätt och material för bedömning (peer review) och fortbilda yrkeslärare i bedömning.
Partners
Optima (koordinator), Axxell, Prakticum, Inveon

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.