Projekttid

  • Projektstart
    01.06.2015
  • Avslutas
    31.05.2017

Kontakter:

Susanna Vestling

Linking Competencies


Studerande och personal vid YA.
Behovet av att stärka internationella och mångkulturella kompetenser inom yrkesutbildningar har motiverat YA att söka samarbete med andra europeiska organisationer och yrkesutbildare. Tidigare erfarenheter av mobilitetsverksamhet har gett YA värdefulla erfarenheter. T.ex. har ECVET- rutiner och dokumentation för att säkerställa kvaliteten på rörlighet och erkännande av inlärningsresultat kunnat testas och implementeras. Organisationens målsättningen är således att både stärka somt kompetenser och färdigheter genom kunskapsutbyte, internationella och interkulturella erfarenheter och förankra det Pedagogiska programmet med aktivt lärande i sin organisation. Det samma gäller ECVET-rutiner med arrangemang kring mobilitetsperioderna och fokus på inlärningsresultat och genomskinlighet av desamma samt erkännande av färdigheter erhållna i andra länder eller sammanhang. YA bör se till att tillvarata och värderar den kunskap de studerande har sedan tidigare och förstå hur den tidigare kunskapen påverkar läroprocessen.

YA:s målsättning för de studerande som deltar i projektet LINKing är att motivera dem att förstärka sina professionella och internationella kompetenser, såväl yrkesmässiga som sociala och språkliga färdigheter, genom inlärning i arbetet platser utomlands. Genom att delta i en rörlighetsperiod får den studerande förbättra sina kompetenser men också ökad tillgång till ny kompetens i form av utvecklade språkkunskaper och interkulturell kompetens. En studerande som deltar i en internationell rörlighetsperiod stärker sin anställningsbarhet. Lärandet socialiseras och individualiseras t.ex. genom individuella studievägar och val.

Målsättningen med personalutbytet är att erbjuda kunskapsutbyte genom studiebesök och/eller jobbskuggning och på så sätt inte bara kunna stärka den personliga kompetensutvecklingen utan även avdelningens utveckling samt implementeringen av det pedagogiska programmet och aktivt entreprenöriellt lärande. YA:s personal får genom LINKing projektet också värdefull praktisk erfarenhet av ECVET bedömnings- och erkännandeprocessen.

För de mottagande samarbetspartnerna och organisationerna liksom även de berörda IA-platserna utomlands kommer mobiliteterna att bidra med kunskapsutbyte. De mottagande organisationerna får samtidigt som de presenterar och beskriver sina egna verksamheter och utbildningar även information om de finländska yrkesutbildningarna och arbetsprofiler. Dessutom finns möjlighet att jämföra ECVET rutiner och implementering.

Partners
MCAST-Malta COellege of arts, science and technology, Luso-Formatar S.A Lisbon Portugal, Strinda vgs Trondheim Norge, Stichting Wellandt Nederländerna, Carlforsska Samhäll/Vård och Omsorg Sverige, Grupo Petanwen S.L. Sevilla Spain
Finansiärer
Erasmus+

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.