Projekttid

  • Projektstart
    01.04.2020
  • Avslutas
    31.12.2021

Kontakter:

Linda Nygård

Local Start Up Scenes -förstudie


Skall sporra unga till entreprenörsanda, skapa nätverk och utbyta erfarenheter och best practises.

Projektets mål är att byta erfarenheter, best practices och utveckla koncept för start up scener på lokalplanet genom internationellt utbyte mellan Österbotten och Skellefteå-området. Projektet ska identifiera aktörer och resurser i respektive område som kan användas för att stöda ett nätverk av lokala start up scener

 
Partners
NIC Nykarleby och The great Northern Skellefteå
Finansiärer
Europeiska jordbruksfonden via Aktion Österbotten samt med bidrag av Svenska Österbottens kulturfond, med medel från syskonen Hintz fond

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.