Projekttid

  • Projektstart
    01.01.2018
  • Avslutas
    31.12.2019

Kontakter:

Thomas Fant

Må bra tillsammans


Studerande, lärarare, utbildare, handlednings- och stödpersonal, ledningen
  1. Studerande är delaktiga i sina studier
  2. Studerandes välbefinnande, upprätthållande av arbetsförmåga
  3. Höja utbildningspersonalens (lärare och handledare) kompetens
Partners
Axxell (ägare), Inveon, Optima, Vamia Yrkesinstitutet Prakticum, YA
Finansiärer
Utbildningsstyrelsen

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.