Projekttid

  • Projektstart
    01.01.2018
  • Avslutas
    31.12.2020

Kontakter:

Kaj Ekroos

Makerspace YA! – Ett kreativt labb för nyfikna


Makerspace YA! skall vara tillgängligt för alla som vill utveckla en idé eller skapa något själv eller tillsammans med andra. Målgruppen är barn och unga samt vuxna i lokalsamhället och näringslivet.

Ett Maker space är ett rum för kreativt skapande, bestående av aktiviteter som baseras kring att utforska och upptäcka, med teoretiskt tänkande nära sammankopplat till praktiskt utförande och problemlösning. Projektet vill uppmuntra till kreativt tänkande, lyfta upp nya idéer och innovationer med ett kunnande som ger förutsättningar att möta framtidens utmaningar. Det fysiska utrymmet och hur det utformas och utrustas med möbler, verktyg och tillbehör är viktigt för att släppa fram det innovativa skapandet. Tanken med ett Maker space är att vem som helst ska kunna komma och arbeta på ett projekt, att man ska kunna dela på erfarenheter och kunskap, att förenkla eller fördjupa samarbete eller att det bara utgör ett kreativt rum där man kan stiga in och utbyta idéer och lösa olika problem. Verksamheten ska vara flexibel och dynamisk, man ska kunna forma det kreativa rummet enligt de behov som finns. Det kreativa rummet som utgör ett Maker space ska uppmuntra till ett lärande som är nyskapande, där man delar kunskap och hittar lösningar på problem och innovativa uppgifter där svaren inte är självskrivna i böcker eller informationskällor.

En av de grundläggande tankarna med Makerspace YA! i Närpes är att erbjuda en verkstadsliknande, social och informell lärmiljö, som uppmuntrar till ett delat lärande, där kunskap, erfarenheter och idéer utvecklas genom öppet nätverkande för alla i lokalsamhället. Makerspace YA! skall vara tillgängligt för alla som vill utveckla en idé eller skapa något själv eller tillsammans med andra. Målgruppen är barn och unga samt vuxna i lokalsamhället och näringslivet.

I Makerspace YA! kan man lösa problem, utforska teknikens möjligheter, vara kreativ och skapa inom till exempel 3D-modellering och 3D-utskrift, virtuell verklighet (VR), multimedia med video- och fotoredigering (även 360 graders filmning) samt robotprogrammering och flygning med drönare. Dessutom erbjuds handledning i olika utvecklingsprojekt inom elektronik och dataprogrammering.

Finansiärer
Leader finansiering från Aktion Österbotten och Egen finansiering från Svenska Kulturfonden

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.