Projekttid

  • Projektstart
    03.06.2014
  • Avslutas
    31.12.2015

Kontakter:

Jimmy Sandbacka

Mångprofessionell studerandevård


Utvecklingsprojektet jobbar med stöd för genomförandet av lagen om studerandevård genom följande tyngdpunkter:

- Utveckling av de tjänster som den nya elev-och studerandevårdslagen förutsätter.

- Stöd för beredningsprocessen och genomförandet av den generella och individuella studerandevårdsplanen.

- Utveckling och spridning av verksamhetsmodeller och material inom studerandevården som främjar de studerandes välbefinnande.

- Utveckling av verksamhetsmodeller och myndighetssamarbete för akuta kris-, hot-och farosituationer.

- Utveckling och spridning av utbildningsanordnarens egenkontroll i koppling till kvalitetsäkringen av studerandevården.

Partners
Axxell (koordinator), Optima och Inveon

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.