Projekttid

  • Projektstart
    28.05.2012
  • Avslutas
    31.12.2013

Kontakter:

Johanna Backman

Mentor UFFE


Målet med projektet "Mentor UFFE, utveckling för fristående examen" är att föra ut och omsätta i praktiken kvalitetsförbättrande verksamhetssätt på fältet och stimulera verksamma examensmästare till att upprätthålla och utveckla kvaliteten.

Mentor UFFE är en fortsättning på projektet UFFE. Bägge projekten vidareutvecklar Yrkesakademins i Österbotten långsiktiga mål att etablera sig som ett identifierbart och utåtriktat finlandssvenskt utvecklingscenter som sprider, höjer och upprätthåller kunnandet för att säkra kvaliteten i det fristående examenssystemet på svenska. Detta uppdrag sker i nära samarbete med Utbildningsstyrelsen.

Mentor UFFE´s mål är att på nytt sätt fungera som mentor för verksamma examensmästare i Svensk-Finland. Mentor UFFE ska diskutera och coacha examensmästare att utveckla examensprocessen, bedömningsförfarandet och dialogen med bedömare och examinander.


YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.