Projekttid

  • Projektstart
    04.11.2016
  • Avslutas
    31.12.2017

Kontakter:

Harriet Bystedt, Kim Vesterbacka

mLearning AR


Den stora målgruppen består av studerande, utvecklingspersonal, lärare och utbildare.

Inom projektet ges tekniskt och pedagogiskt stöd till undervisande och handledande personal för att skapa förutsättningar till fortsatt pedagogisk utveckling med IKT och e-lärande i fokus. Projektet har dessutom som mål att jobba med tre utvecklingsområden:

1. mLearning & AR. Förstärkt verklighet (AR, augmented reality)

* Förbättra prestationer och resultat genom lättillgänglig information, handledning och ett ändamålsenligt studiematerial för mobila verktyg.

* Metoder och modeller för att förstärka verkligheten i en yrkesverksam omgivning med mobila verktyg.

* Fördjupa och förstärka kunnandet med appar och mobilplattformar. AR ger en extra dimension i jämförelse med traditionella material och undervisningsmetoder genom att förstärka en individuell kunskapsutveckling.

* En AR verktygsback tas fram, med testade tjänster och appar som stöder undervisningen i yrkesutbildning.

2. LearnTrigger. Spelifiering för en snabbare och personligt tillämpad studiegång.

* Utvärdera spelifiering och spelbaserat lärande som metod för bättre engagemang, motivationen och intresse.

* Stöda individuell utvärdering av kunskaper och egen takt för lärande tex genom nivåbestämning av kunnande, branschspecifika spel och nya utvärderingsmodeller.

* Utvärdera hjälpmedel och verktyg som lockar till (triggar) lärande genom nya typer av uppgifter och material.

* Metoder och uppgifter är kopplade till tydliga mål för lärande, med tydliga nivåer för kunnande samt med kunskapsmärken (badges) som lockar till att fördjupa och försnabba lärandet.

3. eLärande och virtuell verklighet (VR, Virtual Reality).

* Trendspaning för hur eLärande mest effektivt kan stöda lärande och kunskapsinhämtning.

* VR erbjuder möjligheter till simulationer och labbverksamhet med hjälp av ny teknik. Lätthanterliga, förmånliga tjänster och system utvärderas.

* Syftet med labbverksamhet och simulation genom VR är att tex kunna träna praktiska moment i en säker och trygg miljö, eller att träna på tex sociala färdigheter och språk i en yrkesrelaterad digital miljö.

Partners
Projektet är ett samprojekt tillsammans med Axxell, Optima och Vamia

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.