Projekttid

 • Projektstart
  05.05.2020
 • Avslutas
  30.06.2022

Kontakter:

Ann-Maj Björkell-Holm, Christel Holmlund-Norrén

Mod att förnya


Undervisande och handledande personal samt sakkunniga inom yrkesutbildning i Finland.
Målet är att stöda utbildningsanordnarna i utvecklingen av undervisnings- och handledningspersonalens kompetensutveckling. Genom kompetensutveckling kan personalen svara mot de målsättningar för genomförande som finns i föreskrifter och anvisningar. Samtidigt säkerställs och utvecklas kvaliteten inom yrkesutbildningen och utbildningsanordnarna svarar mot studerandes och intressenternas behov.
 
Utbildningen genomförs som fem skräddarsydda utbildningsdelar som vardera är 5 sp. 
 
 1. Personlig tillämpning
 2. Handledning
 3. Sätt och möjligheter för lärande
 4. Yrkesprov och bedömning av kunnande
 5. Självledarskap och utveckling av det egna arbetet
Delarna kan genomföras som flerformsutbildning, webbstudier och/eller som individuella handledda studier med uppgifter. Handledning med olika metoder och på olika sätt erbjuds som stöd för kompetensutvecklingen. En del innehåller 1-3 dagar när/onlineutbilding. Deltagaren kan avlägga en enskild utbildningsde, flera eller alla delar.
 
 
Deltagarnas studier tillämpas personligt så att både individens och utbildningsanordnarens kompetensbehov och de bäst lämpade sätten för förvärvande av kunnande kombineras. Som stöd i kompetensutvecklingen används utbildningshelheten Mod att förnya (www.modattfornya.fi).
 
Ta kontakt för mer information och planering av Din organisations kompetensutvecklingsbehov!
Partners
Fortbildningen har planerats tillsammans med de finskspråkiga yrkeslärarhögskolorna. Varje part genomför fortbildningen självständigt.

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.