Projekttid

  • Projektstart
    01.04.2008
  • Avslutas
    30.03.2013

Kontakter:

Kristina Linde

Närodlat och kvalitet


Konsumenterna, jordbrukare och växthusodlare, förädlare och förpackare inom livsmedelsindustrin samt inköpare och offentliga sektorns matbespisning, t.ex storkökspersonal, inköpare.

Målet med projektet är att väcka ett större intresse för råvaror producerade i Österbotten och att öka utbudet på regionala råvaror och livsmedel. Att använda sig av närodlade livsmedel har positiv effekt på både ekonomin och sysselsättningen i regionen.

De inhemska livsmedlens konkurrenskraft på marknaden ökas genom att utveckla kostnadseffektiva logistiska alternativ och ta fram information om ren och etisk jordbruksproduktion.

Verksamheten utgår från det som gjordes inom projektet Regionproducerad mat i österbottniska storkök under 2004-2007.

Partners
Österbottens svenska producentförbund r.f. och Folkhälsan
Finansiärer
EJFLU / ELY

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.