Projekttid

  • Projektstart
    01.08.2013
  • Avslutas
    01.08.2015

Naturbruksutdanning for voksne


 Detta projekt är ett samnordiskt projekt med Mo og Jolster vidaregaende skule i Norge som projektkoordinator med Yrkesakademin i Österbotten och Rural Institute of Central Ostrobothnia i Finland, The AgriculturalUniversity of Iceland på Island, Ösby Vestmannalans Naturbruksgymnasie i Sverige samt Sogn Jord og Hagebruksskole i Norge som partners. Målet är att utveckla naturbruksutbildningen för vuxna och öka kännedomen om varandras kultur och de nordiska språken. Målsättningen är också att utveckla nya metoder för organisering och planering.

Partners
Projektkoordinator:Mo og Jolster vidaregaende skule/Norge.Partner:YA och Rural Institute of Central Ostrobothnia/Finland,The Agricultural University of Iceland,Ösby Vestmannalands Naturbruksgymnasie/Sverige och Sogn Jord og Hagebruksskole/Norge.
Finansiärer
NordPlus Horisontal

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.