Projekttid

  • Projektstart
    01.06.2012
  • Avslutas
    30.09.2013

Kontakter:

Susanna Vestling

Nordisk Ung Berättare - NUB


Studerande

Ung Berättare är ett redan välfungerande utbildningsprogram i Sverige som ger unga möjlighet att berätta och sprida sina berättelser till fler genom att de får chans att skapa  böcker; allt från idée till färdig tryckt bok. Nordisk Ung Berättare är ett nytt och spännande pedagogiskt koncept som kan användas till att förnya undervisningen i nordiska språk. Inom ett nordiskt partnerskap kommer ett bokprojekt och bokutbyte med ett antal skolor i Sverige, Norge och Finland att göras göras - för att testa och utvärdera utbildningsprogrammet NUB. I projektet ingår även att medverka i mässor, publicering av artikel i olika medier, sprida resultatet till beslutsfattare och intressenter samt skapa nya nätverk som vill använda NUB för att öka grannspråksförståelsen bland unga i Norden.

Partners
Koordinator Berättarföreningen Tellus. Partners i projektet är Hjällnässkolan i Sverige, Enhet kultur Sarpsborg kommune i Norge och Yrkesakademin i Österbotten.
Finansiärer
Nordplus Language

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.