Projekttid

  • Projektstart
    01.10.2011
  • Avslutas
    30.09.2012

Kontakter:

Susanna Vestling

Nordiskt studerandeutbyte för läkemedelstekniker


Studerande och personal

Projektets målgrupp är studerande samt lärare inom utbildningen för läkemedelstekniker vid Yrkesakademin i Österbotten (YA) och Sofienberg VGS i Norge . Nyttan för de studerande är att de genom inlärning i arbetet utomlands får utveckla sin företagsamhet, handlingskraft och initiativförmåga. Dessutom förbättrar de sin beredskap att fungera på arbetsplats dels i en internationell storstadsmiljö och dels i ett mindre samhälle. Lärarnas roll är stödjande men samtidigt får de utbyta kunskap med varandra och håller sig uppdaterad med utvecklingen inom branschen. Med projektet önskar man underlätta för de studerande att hitta bra praktikplatser.

Vidare önskar projektet arbeta för att utveckla och fördjupa det nordiska samarbetet inom området för läkemedelstekniker, till stöd och nytta för utbildningen och branschen.

För kommande år (2012) planerar YA att sända fyra studerande på praktik inom Norden, två till Oslo och två till Visby. Från Sofienberg VGS kommer man att sända två studerande till Vasa, Finland. De studerande går sitt andra eller tredje utbildningsår och skall specialisera sig som läkemedelstekniker inom utbildningsprogrammet apoteksarbete. Praktikperioderna planeras att äga rum under våren 2012.

Partners
Sofienberg viideregående skole i Norge
Finansiärer
Nordplus Junior

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.