Projekttid

  • Projektstart
    16.12.2011
  • Avslutas
    31.12.2012

Kontakter:

Annika Östergård

Översättning av material för utbildning av förare


Översättning av befintligt material, böcker och broschyrer, från finska till svenska och därigenom förbättra förutsättningarna för genomförandet av den svenskspråkiga utbildningen som ger yrkeskompetens för förare.


YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.